Eurovea II

Typ: Extenzívna vegetačná strecha

Mesto: Bratislava

Služby: Realizácia