Dom kávy – Musetti

Typ: Extenzívna vegetačná strecha

Mesto: Trnava

Služby: Projekt a realizácia