fbpx
 

Závlaha

Prostredníctvom automatického závlahového systému bude zeleň zavlažovaná vtedy, keď to bude potrebné.

Poskytujeme návrh závlahových systémov, ktoré budú zapracované v projektovej dokumentácií.

Realizujeme závlahové automatické systémy súkromných záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev a parkov.

Automatické zavlažovacie systémy prinášajú množstvo výhod:

  • úspora vody vďaka rovnomernej závlahe
  • šetrný spôsob zálievky k rastlinám
  • regulácia zavlažovania
  • úspora času
  • jednoduchá obsluha
  • zvýšenie hodnoty zelene

S právne fungovanie závlah je spôsobené viacerými komponentmi. Ovládania jednotka umožňuje naprogramovať závlahu podľa podmienok plochy, ktorú zavlažujeme.  Jednotlivé postrekovače zabezpečujú rovnomernú a šetrnú zálievku spolu s úsporou vody.  Dažďový senzor, ktorý je presne nastavený na pozastavenie alebo opätovné spustenie závlah, v ohľade na množstvo prírodných zrážok.