Skip to main content

Krajinná architektúra

Projektovanie - Realizácia - Servis

Od roku 2000 sa zaoberáme projekciou a realizáciou diel krajinnej architektúry.

Všetky stupne projektovej dokumentácie zabezpečí náš ateliér pod vedením autorizovaného krajinného architekta. Realizáciu zabezpečí náš skúsení tím za pomoci najmodernejšej techniky.

Ateliér

Poskytujeme kompletnú podporu pre Váš projekt v rámci všetkých stupňov projektovej dokumentácie. Okrem toho Vám spracujeme vizualizáciu a špecifikáciu navrhovaných materiálov. Našou najväčšou výhodou je, že okrem odbornej kvalifikácie disponujeme poznatkami z realizačnej praxe.

Realizácie

V oblasti realizácie sa zameriavame na projekty rôznych rozsahov, od rezidenčných záhrad po rozsiahle developmenty. Taktiež sa zaoberáme výrubmi drevín a čistením plôch od nežiadúcej vegetácie, zakladaním trávnych porastov technológiou hydroosevu a priemyselným drvením drevnej hmoty.

Naše projekty