fbpx
 

Služby

Poskytujeme profesionálne služby od projekcie cez realizáciu a údržbu, v sídlach i vo voľnej krajine.

PROJEKTOVANIE

projektovanie zelene so špecifikáciou rastlinného materiálu, 2D výstupov, vizualizácie a cenovej kalkulácie

 • Projektovanie súkromných záhrad
 • Projektovanie verejných priestranstiev
 • Vyhradených priestranstiev
 • Špeciálne sadovnícke úpravy – vegetačné steny a strechy
 • Dendrologické služby ( inventarizácia drevín, oceňovanie drevín pre účely povolenia výrubu, ošetrovanie stromov, likvidácia stromov)

REALIZÁCIA

 • Prípravné práce
 • Stavebné práce, výstavba jazierok, vodných prvkov, výstavka stien, plotov, terás, chodníkov a drobnej architektúry, osádzanie mobiliáru
 • Výsadbové práce, zakladanie vegetačných prvkov

SERVIS

 • Komplexná starostlivosť o zeleň po celý rok.
 • Údržba trávnika
 • Údržba drevín – rez ovocných drevín, tráv a trvaliek
 • Revitalizácie zanedbaných záhrad
 • Údržba závlahových systémov

OSTATNÉ SLUŽBY

 • Hydroosev
 • Drvenie
 • Preosievanie

MATERIÁL

 • Výsadba a predaj vzrastlých stromov
 • Certifikovaný strešný substrát – profesionál

ZÁVLAHA

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY

 • profesionálne závlahové systémy sa vyznačujú kvalitou, výkonnosťou a spoľahlivosťou všetkých komponentov
 • šetrí čas a energiu, zvyšuje hodnotu zelene
Neváhajte nás kontaktovať