fbpx
 

Realizácia

Disponujeme odborným personálnym a špičkovým technickým zázemím a vďaka spolupráci s renomovanými výrobcami a predajcami materiálov realizujeme aj najnáročnejšie projekty.

 

Realizácia je komplex činností rôznych profesií, preto je dôležité presné naplánovanie postupov a priebeh prác.

  • Vykonávame realizáciu stavebných prvkov- výstavby jazierok, plotov, terás, chodníkov a spevnených plôch, drobnú architektúru a osádzanie mobiliáru.
  • Vykonávame sadovnícke úpravy – prípravné práce a zakladanie vegetačných prvkov.
  • Realizujeme hrubé terénne práce – výkopové práce, modelácie terénu, úpravu pozemkov, navážku a rozprestretie ornice.

 

V realizácií postupujeme od prípravných prác po založenie výsadieb.

  • prípravné práce, terénne úpravy
  • budovanie spevnených plôch a stavebných prvkov
  • inštalácia automatického závlahového systému
  • založenie vegetačných prvkov – výsadby drevín, trvaliek a založenie trávnika