Twin city Tower

Typ: Intenzívna vegetačná strecha

Mesto: Bratislava

Služby: Realizácia