Polyfunkčný súbor Klingerka

Typ: Okolie a vegetačná strecha

Mesto: Bratislava

Služby: Projekt a realizácia