Okolie ubytovacieho zariadenia

Typ: Verejná zeleň

Mesto: Bratislava

Služby: Projekt