fbpx
 

Projektovanie

Ponúkame nadčasové a elegantné riešenia pozemkov. Pri projektovaní riešime usporiadanie priestoru pričom zohľadňujeme všetky podmienky.  Ponúkame jedinečný priestor s pôvabnými rastlinami, priťahujúc spevavé vtáctvo. Spájame a vytvárame dizajn zelene s ekologicko – ochrannými princípmi. Pracujeme s detailmi a súvisiacimi faktormi.

 

V rámci projekčnej činnosti ponúkame spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie:

 • štúdie návrhu
 • dokumentácie pre územné rozhodnutie
 • dokumentácie pre stavebné povolenie
 • realizačné dokumentácie
 • dokumentácie skutočného vyhotovenia

Okrem toho zabezpečujeme autorský dozor, technický dozor, evidenciu a hodnotenie drevín a poradenskú činnosť s tým súvisiacu.

Vyhotovíme položkový rozpočet, ktorý obsahuje výkaz výmer a jednotkové ceny.

 

Projektujeme:

 • súkromné záhrady
 • permakultúrne, ekologické záhrady
 • strešné záhrady a vegetačné steny
 • vodné a kúpacie prvky
 • spevnené plochy
 • vyvýšené záhony a kamenné múriky
 • drobnú architektúru, terasy a átriá
 • záhradné doplnky a osvetlenie
 • mobilná zeleň

 

Projektujeme verejné i vyhradené priestranstvá:

 • námestia, ulice, parky, sídliská
 •  detské ihriská
 • školské záhrady a záhrady materských škôl
 • firemné, obchodné areály

 

Vykonávame dendrologické služby:

 • inventarizácia drevín
 • dendrologický prieskum
 • Starostlivosť a ošetrovanie stromov
 • dendrologický posudok, oceňovanie drevín pre účely výrubového konania