Polyfunkčný súbor Eurovea

Apollo Business Center II

Dve záhrady v jednom areáli

Reminiscencia historickej záhrady kaštieľa

Záhrada so skalkou