Tradícia a skúsenosti

Pôsobíme na trhu viac ako dve desaťročia.

Od doby svojho vzniku sme prešli turbulentnou dobou po období transformácie hospodárstva,
výkyvmi v oblastí stavebníctva a vývojom a trendami v požívaných materiálech a celkového pohľadu na riešenie záhradných a krajinných diel.

Toto všetko z nás urobilo firmu silnú a modernú, rýchlo a kvalitne riešiacu záujmy zákazníkov k ich spokojnosti.