Údržba

... zelene

  • údržba trávnika

  • údržba drevín – rez ovocných stromov a kvetín

  • rekonštrukcie a revitalizácie zanedbaných záhrad

  • údržba závlahových systémov