Realizácia

… zelene

  • Prípravné práce, zakladanie vegetačních prvkov, osádzanie mobiliáru, výstavba jazierok a vodných prvkov a stavebné práce

  • Hrubé terénne práce - výkopové práce, modelácie terénu, úprava pozemkov, navážka a rozprestrenie ornice

  • Stavebné práce - výstavba plotov a stien, výstavba terás, chodníkov, prvky drobnej architektúry