Projektovanie

…zelene

  • Projektovanie súkromných záhrad, verejnej a vyhradenej zelene, zelene v krajine.

  • Projektovanie a realizácia závlahových systémov

  • Dendrologické služby (inventarizácia drevín, oceňovanie drevín pre účely povolenia výrubu, ošetrovanie stromov, likvidácia stromov)