Služby

Poskytujeme komplexné služby od projekcie, cez realizáciu a servis, v sídlach i vo voľnej krajine.

V rámci projekčnej činnosti ponúkame spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie, ako sú štúdie, dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, realizačné dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia.
Okrem toho zabezpečujeme autorský dozor, technický dozor, evidenciu a hodnotenie drevín a poradenskú činnosť s tým súvisiacu.

Disponujeme odborným personálnym a špičkovým technickým zázemím a vďaka spolupráci s renomovanými výrobcami a predajcami materiálov realizujeme aj najnáročnejšie projekty.

Vykonávame sadovnícke úpravy - prípravné práce, zakladanie vegetačných prvkov, osádzanie mobiliáru, výstavbu jazierok a vodných prvkov, drobné stavebné práce a hydorosev. Tiež realizujeme hrubé terénne práce - výkopové práce, modelácie terénu, úpravu pozemkov, navážku a rozprestrenie ornice. Vystaviame Vám tiež plot, stenu, terasu, chodník či iné prvky drobnej architektúry.

Vykonávame kompletný servis v celej oblasti pôsobenia.

Pretvárame vaše sny na skutočnosť!


 
Projektovanie

Projektovanie

…zelene

Realizácia

Realizácia

… zelene

Údržba

Údržba

... zelene

Dodávka

Dodávka

... sadovníckeho materiálu